In die hartjie van Stellenbosch het daar aan die einde van 2017 ‘n digitale agentskap, Lumico, ingetrek met Daniël Malherbe aan die stuur van sake. Dié agentskap, wat nou reeds in sy vyfde bestaansjaar is, fokus op hoë-kwaliteit inhoudskepping wat
ondersteun word deur die strategiese uitvoering van veldtogte op verskeie digitaleplatforms. Ons het by hom ‘n draai gaan maak om meer uit te vind oor sy perspektief op entrepreneurskap, die aard van sy sektor en advies wat hy moontlik aan
entrepreneurs sal kan gee.

Die ontstaan

In 2014 het Daniël en ‘n kollega besluit om Media 24 te verlaat en die korporatiewe wêreld te verruil vir die entrepreneuriese. “Ons het beide bedank in Mei en in Junie het ons Lumico begin. Ons het geen eksterne belegging gesoek nie, en organies gegroei oor die afgelope paar jare. Ons was gelukkig dat ons goeie kliente gekry het wat ons nou nog ‘n pad meer stap. Dit het vir ons die nodige kaptiaal gegee om die besigheid te groei tot waar ons nou is.” Dit is ‘n alombekende feit dat 90% van entrepreneuriese ondernemings ten gronde gaan en te midde van hierdie statistiek seevier Daniël se onderneming. Hy kyk wel
krities terug op die begindae; “As ek nou terugkyk, sou ek aan die begin wou gaan soek het vir mense wat kenners is in die veld en hulle ingetrek het. Jou vermoë om te groei word eksponensieel meer as jy goeie mense om jou het.”
Hy merk ook dat self-befondsing sy voor- en nadele het; “Dit gee jou baie vryheid, maar in retrospek sou ek verkies het dat ons eers goeie befondsing van besighede gekry het wat in ons sektor speel. Die rede vir dit is dat ons baie goed moes leer wat ander mense reeds weet. Dit beteken jy groei baie stadiger, en jy maak meer foute as wat nodig is.”

Dag-tot-dag bestuur

Daniël is vandag drie-en-dertig jaar oud en behalwe vir die Stellenbosch-kantoor wat nou dertien werknemers het, is daar ook ‘n Pretoria-kantoor met agt werknemers. Volgens hom het sy bestuurstyl baie verander van die korporatiewe dae; “My
bestuurstyl het oor die afgelope dekade baie verander. Die groot rede hiervoor is nie oor waar ek nou is nie, korporatief of inskoponderneming, maar eerder wie ek is. Ek het baie geleer oor hoe belangrik dit is om die mens te wees wat jy glo reg is, en daai persoon te wees tenoor almal om jou. Ek is baie strenger met die mense wat van my verwag om op ‘n sekere manier op te tree, en ook meer regverdig met die mense wat ek dieselfde meer doen.” In dieselfde luim, vertel hy die populêre besigheidsadvies waarmee hy nie saamstem nie, is “…die Steve Jobs-mentaliteit waar swak gedrag of houding geregverdig word omdat hulle glo hulle werk so belangrik is. Mense maak besighede, en jy moet daai mense met respek hanteer. Sonder dit boer jy agteruit.” Talle jong mense vandag kom voor ‘n baie moeilike besluit te staan wanneer hulle moet kies tussen ‘n loopbaan by ‘n korporatief voortsit, teenoor dalk ‘n geleentheid by ‘n entrepreneuriese onderneming aanvaar.
Daniël sit gereeld aan die onderhoudvoerder se kant van die tafel en volgens hom maak kandidate gereeld dieselfde fout; “Die grootste fout wat mense maak is dat hulle dink hulle in die onderhoud is om te ‘pitch’, hulle wil verkoop, en dit maak hulle
onbewus van die kamer. Hulle luister nie om te hoor nie, hulle is daar om hulle storie te vertel en goed te lyk, en dit beteken dat hulle nie antwoord op wat die onderhoudvoerder wil hoor nie, maar eerder antwoord wat hulle dink hulle moet sê.”

Wat hou die toekoms in?

Die vinnig-veranderende aard van die media-bedryf veroorsaak gereeld dat agentskappe oor mekaar val om aan die voorpunt van die nuutste tendense te wees. Kreatiwiteit en innovasie is steeds aan die orde van die dag en dit kan oorweldigend
raak om in hierdie huidige atmosfeer koers te hou. Daniël filosofeer daarvolgens só oor die toekoms van media; “As ek kyk na die tendens gaan ons aanhou om verskriklik baie mense te sien wat inhoud skep op platforms soos YouTube en Facebook, en die mense wat goed is gaan groot gehore bou wat beteken hulle word dan die nuwe opinievormers. Die groep wat daar bo sit, en die gesprek dryf, gaan altyd ‘n uitgesoekte gehoor wees. Daar gaan net baie meer sub-gehore wees wat elk hulle eie opinievormers het. Ons beweeg in ‘n wêreld in waar ons nie meer kan sê daar is twee of drie groepe soos in die verlede nie. Daar gaan nou duisende sub-kulture in ons samelewing wees wat almal onafhanklik van mekaar dink en werk. Die tradisionele media-huise sal vir van hierdie sub-groepe waardevol wees, maar daar gaan, en is reeds, baie wat glad nie aanklank vind met die inhoud of styl van die uitgewers nie – en hulle bied ‘n groot geleentheid!” Ondernemings is nie verseker van konstante groei nie en Lumico is geen uitsondering nie. Wanneer Daniël gevra word hoe hy seker maak dat sy onderneming relevant bly,
antwoord hy; “Die entrepreneur wil goed in ‘n struktuur kry en meer ritmies werk, soos ‘n groot besigheid. En die groot besighede wil almal meer soos entrepreneurs voel en werk, maar met gesonde kontantvloei. Wat belangrik is, is wat jy wil bereik. Ek werk om ‘n besigheid te bou wat oop genoeg is vir verandering sodat dit altyd soos ‘n inskoponderneming voel, maar die onderliggende boustene van ‘n gesonde groot besigheid in plek het, sodat almal wat daar werk veilig voel.”

Afrikaans-Vriendelik Blog

Gaan deur die nuutste artikels op ons blog.